Collectie Gelderland

Geen titel

Altaar en 'troon der eeuwigdurende uitstalling' in de kerk van het klooster van de paters (Sacramentijnen) van de Congregatie van het Allerheiligst Sacrament (Societas Sanctissimi Sacramenti - S.S.S.)