Collectie Gelderland

Geen titel

Panden aan de westzijde van de Grotestraat, gezien vanuit de Platenmakersstraat. Het linkse pand heette vroeger De Zwarte Raaf en het rechter St. Joiren. Café De Kroeg bevindt zich nu op de plek van beide panden.