Collectie Gelderland

Geen titel

Gezien in de richting van de Thijmstraat. De Brederostraat in de wijk Nije Veld, beter bekend als de wijk Willemskwartier. Willemskwartier is een vooroorlogse buurt met overwegend kleine, goedkope huurwoningen. Oorspronkelijk is deze buurt opgezet als tuinstad. De bouw is in 1917 begonnen. Begin jaren negentig van de vorige eeuw is een groot deel van de bebouwing westelijk van de Willemsweg afgebroken ten behoeve van nieuwbouw. Op de foto zijn de oude huizen nog te zien.