Collectie Gelderland

Geen titel

Het met bloemen en kransen bedekte familiegraf op begraafplaats 'Rustoord' na de bijzetting van Joachimus (Chiem) van Houweninge (24/03/1859 - 22/02/1936), steenkolenhandelaar, grootgrondbezitter van het gebied op en grenzend aan de Kwakkenberg en oprichter van het gelijknamige villapark. Echtgenote Sophia Frederika Hamerslag (05/02/1862 - 07/10/1936) overleed in hetzelfde jaar en is eveneens in het familiegraf bijgezet