Collectie Gelderland

Geen titel

Op 22-10-1940 werd door rijkscommissaris Seijss-Inquart de stichting Winterhulp Nederland op nationaal socialistiche grondslag opgericht ter vervanging van de maatschappelijke hulp door overheid, kerk en particulieren. Inkomsten werden verkregen door huis aan huis-, straatcollectes en loterijen. Winterhulp was niet bijster geliefd bij de bevolking: "nog geen knoop van mijn gulp voor Winterhulp". Het orgel is van de kermis- en orgelfamilie Van Embden