Collectie Gelderland

Geen titel

De Bondsspaarbank, in 1969 ontstaan door een fusie van de Geldersche Spaarbank (in het rechtse pand) en de Spaarbank van 1850 (in het witte pand links)