Collectie Gelderland

Geen titel

Paneel voorstellende het afscheid van Baron C.R.T. Krayenhoff van Generaal Daendels te Maarssen pinx.