Collectie Gelderland

Geen titel

Tijdens de Nijmeegse kermis werd door het Kalorama Propaganda Comité een collecte gehouden ten behoeve van de arme tuberculose patiënten die in het sanatorium Kalorama verpleegd werden; de collecte bracht f 782,65 op