Collectie Gelderland

Geen titel

Wat er overbleef van café en winkel van H. Hendriks (de Köster)met op de achtergrond de HH Lambertus en Brigida. De frontlinie liep van Erlecom via Groesbeek naar de Maas bij Middelaar met als gevolg dat het dorp nagenoeg totaal verwoest werd.