Collectie Gelderland

Geen titel

De Heilige Paschalis Baylon kerk te Woezik, Wychen. De kerk maakt deel uit van de parochie van de Twaalf Apostelen; een parochie bestaande uit twaalf kerken met elk hun eigen geloofsgemeenschap. In 1939 startte men met het bouwen van deze katholieke kerk. Ze bezit rondboogvensters en een houten plafond. Dhr H.C. van de Leur was de architect en tevens verantwoordelijk voor de uitbreiding in 1946. Hij bouwde twee zijbeuken aan, een transsept en een sacristie, op het dak van het priesterkoor installeerde hij een dakruiter met luidklok. Door dit alles werd de capaciteit van de kerk uitgebreid van 200 naar 600. Later kwam er nog een losstaande klokkenstoel bij.