Collectie Gelderland

Geen titel

Stadhuis na de restauratie door Pierre Cuypers Sr. (in 1880-1882) met (links) het Mariabeeld met baldakijn , gemaakt in 1881 door Edouard Colinet (12-12-1844 - 5-1-1890) ; daarnaast de i.o.v. Pierre Cuypers in 1882 vervaardigde 8 Keizerbeelden (Traianus, Karel de Grote , Frederik Barbarossa, Willem II , Karel IV en Karel V en (boven de ingang) Julius Caesar en Julius Civilus) ; daarboven meerdere koppen en onder de dakgoot 11 medaillons met deugden