Collectie Gelderland

Geen titel

‘De stichtingsherdenking van den Nederlandschen R.K. Bouwvakarbeidersbond St. Joseph in Unitas te Nijmegen op 1, 2 en 3 juli 1927.’ De vakbond bestond tien jaar en vierde dit met een congres in Nijmegen. Rechts op de achtergrond de Sint-Nicolaaskapel.