Collectie Gelderland

Geen titel

Christiaan Adriaan Phaff 20 mei 1856 Gorinchem 10 april 1912 Nijmegen, zoon van Arend Francois en Maria Helena Cornelia Broens. Hij was advocaat en procureur en werd in 1890 benoemd tot regent van het Cellenbroederenhuis de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen. Hij was gemeenteraadslid voor de kiesvereniging Recht voor Allen en bekleedde tal van andere bestuursfuncties zoals secretaris College van Toezicht op het huis van bewaring, diaken Waalse Gemeente en lid Straalmanfonds. Hij was getrouwd met Reiniera Charlotte van Roijen