Collectie Gelderland

Geen titel

Aankomst van asielboot Diana in de Waalhaven. Het hotelschip gaat - tesamen met de Serena en de Virginia - onderdak bieden aan circa 300 asielzoekers als dependance van het Groesbeeks asielzoekerscentrum De Cantecleer