Collectie Gelderland

Geen titel

Schilderij, berustende op het Stadhuis, voorstellende Gerard van Gelre erft het Graafschap Zutphen van zijn vader Otto I. Gesigneerd en gedateerd P. Palamedas F. Am. 1662. Personen: Palamedes Palamedeszoon Stevers.