Collectie Gelderland

Geen titel

Een schilderij, mogelijk vervaardigd door een leerling uit de school van Aelbert Cuyp ; voorstellende de Valkhofburcht, gezien vanuit het Noorden.