Collectie Gelderland

Geen titel

Links de Bloemenwinkel Coryan , in het midden de bijeenkomstzaal van het Leger des Heils en rechts de Radio en T.V.-winkel van Grootaarts, gezien in de richting van de bouw van het nieuwe stadhuis.