Collectie Gelderland

Geen titel

Op 7 april werd in besloten kring het 25 jarig bestaan gevierd van de op 11 en 12 april 1913 gewijde en door Oscar Leeuw ontworpen synagoge; er werden diverse geschenken aangeboden waaronder een nieuwe voorhang -in het midden van de foto- door mevrouw Gottlieb-Klein namens de vereniging voor gewijde kleden; de Hebreeuwse tekst refereert aan het jubileum