Collectie Gelderland

Geen titel

Plattegrond - maquette van industrieterrein tussen Noordkanaalhaven en Oostkanaalhaven te Nijmegen