Collectie Gelderland

Geen titel

Het slepertje genaamd Lauri op de scheepswerf van W.P.J. Beerden gebouw voor de Nijmeegse schipper P. de Bot