Collectie Gelderland

Geen titel

Een pen-en penseeltekening in bruin en grijs gewassen, voorstellende de Valkhofburcht , de Belvedere, de Hunnerpoort (Hoenderpoort) en de door ijsgang in 1784 ingestorte Lappentoren (uit 1436) ; het origineel berust in het Rijksprentenkabinet in Amsterdam