Collectie Gelderland

Geen titel

Gezien vanuit de uiterwaarden in Lent. We kijken onder de spoorbrug (gebouwd 1875-1878) door naar de monding van de Nieuwe Haven