Collectie Gelderland

Geen titel

De (oorspronkelijke) rooms-katholieke St. Remigiuskerk uit 1869, gesloopt in 1935. Leuth was een van de plaatsen waar processies over de openbare weg mochten trekken omdat dit reeds voor het processieverbod van 1848 gebruikelijk was