Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van de De(ester) Pa(nnen) Fa(briek) opgericht in 1919 door J. van den Donk, G. van Gelder en J. Bruens en operationeel in 1920. De fabriek was goed voor de productie van 3.500.000 dakpannen. Nu is de fabriek onderdeel van het Wienenberger concern. Rechts boven de scheepswerf van de gebroeders van der Werf