Collectie Gelderland

Geen titel

Een schilderij van Jan van Goyen (1596-1656), voorstellende de Valkhofburcht; het origineel berust in het Rijksmuseum te Amsterdam.