Collectie Gelderland

Geen titel

Fotokaart van het altaar in de kapel van het Canisius College van de architect A.J. Kropholler