Collectie Gelderland

Geen titel

Landelijke actiedagen van Voedingsbond FNV tegen voorgestelde loonsverlagingen in de glastuinbouw. Vakbondsleden maken zich gereed voor actie in een van Betuwse kassen