Collectie Gelderland

Geen titel

Panden aan de even zijde van de Schoolstraat , tussen St. Stephanusstraat en Dr. Jan Berendsstraat ; P.S. op deze plek zijn tegenwoordig nieuwbouwwoningen gerealiseerd