Collectie Gelderland

Geen titel

Gezien vanaf het Valkhofplein, rechts de Hertogstraat. In het midden Bloemen-Magazijn "Flora" van bloemist T. van den Brink. Links achter het groepje kinderen zichtbaar de Hel of Pastoorsgasje, een doodlopend steegje verdwenen in 1944.