Collectie Gelderland

Geen titel

Thans nog bestaande panden aan de even zijde van de Dr. Jan Berendsstraat , tussen Jan van Speykstraat en Jan van Galenstraat