Collectie Gelderland

Geen titel

De wezen van het Rooms Katholiek WeesHuis