Collectie Gelderland

Geen titel

Een reliquienkastje van St. Radboud Ziekenhuis.