Collectie Gelderland

Geen titel

Portret van E.W.W. Dinckgreve (21/04/1848 - 04/10/1896), Nederlands consul in Birma (Rangoon). Dochter Greet trouwt in 1910 in Nijmegen met Paul Antonie Rutgers (16/09/1884 - 12/08/1954), ontvanger der belastingen voor het polderdistrict 'Circul van de Ooij', adjunct-secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het Land van Maas en Waal en consul van de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond ANWB