Collectie Gelderland

Geen titel

Oproep aan de boeren, om de melkopbrengst van koeien niet te laten verminderen door het houden van kalveren: "1 kalf teveel, 8 kinderen géén melk.