Collectie Gelderland

Geen titel

Bouw van de nieuwe brug (Neerbosschebrug) over het Maas-Waalkanaal, ten zuiden van de oude witte brug (gesloopt in 1983), in het kader van de aansluiting van de Neerbosscheweg op de provinciale S107 en Rijksweg A73