Collectie Gelderland

Geen titel

Burchttoren, voormalige Witte of Noordermolen te Groesbeek (verwoest in 1944).