Collectie Gelderland

Geen titel

Toneelspel "Petrus Canisius" opgevoerd t.g.v. de heilig-verklaring van Petrus Canisius september 1925