Collectie Gelderland

Geen titel

Woningen van vóór de nieuwbouw. Het Willemskwartier is een buurt in Nijmegen en is onderdeel van de wijk Nije Veld. Het is een vooroorlogse buurt met overwegend kleine en goedkope huurwoningen (verhuurder is Portaal). Oorspronkelijk is het Willemskwartier opgezet als tuinstad. De bouw is in 1917 begonnen. Begin jaren 90 is een groot deel van de bebouwing westelijk van de Willemsweg afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. De rest van de huurwoningen is (vanaf 2006) steeds verder en in fasen gesloopt. Slechts weinig van de oorspronkelijke bewoners keerden terug naar de plek waar ze eens woonden. Nieuwe bewoners nemen hun plaats in.