Collectie Gelderland

Geen titel

Nederlandse soldaten dicht bij de grens. Rechts: Fien Terhost (met kepi en geweer) en de familie Versteegh die toen werkzaam was op de boerderij.