Collectie Gelderland

Geen titel

Twee jongens met ezel voor het kerkhof aan de zuidzijde (links de Sint-Corneliuskerk).