Collectie Gelderland

Geen titel

Het bouwrijp maken t.b.v. woningbouw.