Collectie Gelderland

Geen titel

Landelijke actiedagen van Voedingsbond FNV tegen voorgestelde loonsverlagingen in de glastuinbouw. Actievoerders in een van de Betuwse kassen