Collectie Gelderland

Geen titel

Molenaar Verouden inspecteert de watergoot waardoor het water naar het molenrad stroomt; de molen was een bovenslag- maar tegelijkertijd ook een middenslagmolen omdat een hoger gelegen beekje water aanvoerde dat op halve hoogte van het molenrad uitkwam