Collectie Gelderland

Geen titel

De bagage van een detachement Nederlandse militairen aan het station op de maandagmiddag voor de 24e Vierdaagse.