Collectie Gelderland

Geen titel

Amateur-archeolooog Ben Teubner van de Archeologische Werkgemeenschap Nijmegen en omgeving (AWN). Op de achtergrond een deel van de collectie van het Archeologisch Centrum Frans Bloemen gevestigd in Kasteel Wijchen