Collectie Gelderland

Geen titel

De Rooms Katholieke Universiteit, met het standbeeld van Thomas van Aquino