Collectie Gelderland

Geen titel

Wilfred Otto Bilkerdijk wil economische vooruitgang brengen in zijn geboorteland Suriname. De introductie van het weefgetouw middels een kleinschalig weefproject in het dorp Abadukondre vlakbij het bauxietmijnstadje Mungo is het directe resultaat van zijn inspanningen. Het project, gericht op Surinaamse vluchtelingen uit Frans Guyana, wordt begeleid door de Nijmeegse mevrouw Wil Tilanus en gefinancierd uit de fondsen van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties