Collectie Gelderland

Geen titel

De Maria-ommedracht werd in 1958 uitgevoerd volgens het kunstzinnig concept van Emile Estourgie, de zoon van architect Charles Estourgie. De stoet opende met de Lourdesgroep, voorstellende de dorpsbewoners van Lourdes vóór de verschijning. De Maria-ommedracht vormde dat weekend het sluitstuk van het nationale Maria-congres en werd dat jaar niet zoals gewoonlijk op de Drievuldigheidszondag gehouden maar op de 7e zondag na Pinksteren.