Collectie Gelderland

Geen titel

Petrus Innocentius Johannes Humbertus Verriet O.P. (11-11-1880 Venraij - 10-03-1948 Curacao) werd op 13-08-1905 tot priester gewijd waarna hij tot leraar aan het Dominicuscollege werd benoemd. In 1909 vertrok hij naar Curacao waar hij op 06-01-1932 tot apostolisch-vicaris en titulair bisschop van Eleutherna werd benoemd.