Collectie Gelderland

Geen titel

Een schilderij in het Stadhuis, voorstellende de verpanding van Nijmegen aan Graaf Otto II van Gelre en Zutphen